Prihlásenie na najbližšie stretnutie

Veľmi sa tešíme že ste sa rozhodli prihlásiť na najbližšie stretnutie Abba School. Vďaka tomu, že nám včas potvrdíte účasť na najbližšom stretnutí, budeme môcť pre každého pripraviť potrebné študijné materiály.
  • Prosíme vás, aby boli poplatky za štúdium pripísané na č. ú. Abba o.z.: SK8111000000002940057794 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Po tomto termíne a pri osobnej platbe je polatok 45€/55€.