O škole

V Abba School nám jde o vytvoření kultury úcty, lásky, svobody a Božích zázraků, kde synové a dcery Krále povstávají do nadpřirozeného života Království, které se pro ně stává přirozené a pro které byli od začátku stvořeni. Budeme se učit odpočívat v dlaních svého Otce, pracovat z Jeho odpočinku, v hluboké jistotě a v bezpečí Jeho bezpodmínečného přijetí a lásky.

Jde o desetiměsíční cyklus vyučování a praxe, v kterém jednotlivá témata na sebe navazují a tak vytváří společný cíl školy, který spočívá v porozumění a uchopeni královské identity syna a dcery nebeského Otce. Jde nám o to, abyste poznali  skutečné Boží srdce, poznali svou pravou identitu v Bohu, a tak začali žít život královského syna a dcery, pro který jste byli stvořeni. Bez poznání této identity není možné vstoupit do dědictví, které má pro svoje děti Otec nebeský připravené.

„Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ Lk 12,32

Nejde nám jen o to, abyste si poslechli přednášky. Na našich setkáních budeme mít čas i na procvičování věcí, které se budeme učit. Za nejdůležitější považujeme to, aby studenti sami rozvíjeli naučené věci a tak je prakticky zakomponovali do každodenního života.

Celá škola má svoji silnou vnitřní dynamiku:
  1. Pro důkladnější pochopení budou studenti moci v následujícím měsíci poslouchat nahrávky probíraných témat a tím ještě více moci uchopit důležité části.
  2. Ke každému tématu si studenti budou moci dokoupit knihu, která bude úzce souviset s probíraným tématem a kterou mohou číst během následujícího měsíce.
  3. Po pěti setkáních nabízíme možnost osobního poradenství, kde spojujeme naše mnohaleté zkušenosti v této oblasti a zároveň naše pastýřské a prorocké obdarování.

Délka studia je 10 měsíců (září – červen)

Přihlášení

Svým přihlášením se přihlašujete na celý cyklus školy. Stáváte se stálým studentem Abba School. Před každým setkáním je však třeba potvrdit svoji účast přihláškou na webu.

Je možné přihlásit se jen na jednotlivá setkání.

Přihlásit se je třeba do 10. dne v měsíci. Pokud máte zájem o účast po tomto termínu, informujte se na adrese info@abbaschool.cz.

Místo setkávaní

Setkáváme se v BRNĚ v prostorách sboru Křesťanského společenství, Kulturní centru Svratka (bývalé kino Svratka), Veslařská 56, Brno Jundrov a to jednou měsíčně,  třetí sobotu v měsíci od 12:30 do 18:00 hod.

Poplatky

Poplatek za jedno setkání je pro stálé studenty 1000 Kč.

Poplatek za jedno setkání je pro príležitostní študenty 1100Kč.

Poplatok pro každého dalšího studenta z jedné domácnosti je  600 Kč (stáli studenti) /  700 Kč (příležitostní studenti) .

(v ceně poplatku je zahrnutý čas samotného vyučování, příprava rečníků, cestovné náklady, občerstvení, poznámky, nahrávky přednášek)

Prosíme vás, aby byly poplatky za studium odeslány na č.ú. spolku Abba: 2801726927/2010  a to do 10. dne v měsíci konání školy.

Po tomto termínu a při osobní platbě je poplatek 1100 Kč (stáli studenti) / 1200 Kč (příležitostní studenti).

Celkový poplatek za školu je kvůli menšímu finančnímu zatížení rozdělen do deseti setkání. Proto stáli studenti platí za setkání i tehdy, když se ho nemohou zúčastnit. Z každého setkání budou k dispozici nahrávky.

Pokud by finanční stránka školy byla jediným problémem, který by Vám bránil přihlásit se, prosím neváhejte a kontaktujte nás, abychom se dohodli a našli společné řešení!

Program setkání

12:30 – 13:00 – chvály
13:00 – 14:00 – 1.téma
14:00 – 14:30 – přestávka
14:30 – 15:30 – 2. téma
15:30 – 16:00 – přestávka
16:00 – 17:00 – 3. téma
17:00 – 18:00 – chvály, modlitby, svědectví