Karol a Mirka Verčimákoví

Manželé Karol a Mirka Verčimákoví bydlí ve Sveržově nedaleko města Bardějov. Vychovávají dvě krásné dcery Laurinku a Karolínku. Karol vyštudoval teologickou fakultu, působil jako duchovní, křesťanský poradce a učitel na škole vnitřního uzdraveni. Mirka vystudovala předškolní výchovu a učitelství slovenského jazyka a literatury. Pracovala jako ředitelka ve vlastní soukromé mateřské škole, kterou po pěti letech s manželem předali, aby v Boží režii založili novou školu.

V projektu Abba School je Bůh sjednotil v společném poslání – povzbuzovat Boží syny a dcery, aby prakticky uchopili svoji skutečnou královskou identitu v Kristovi.