Témata na jednotlivé měsíce

Říjen: OTCOVO  SRDCE

 • Poznat skutečnou Boží přirozenost
 • Získat zjevení Otcovy bezpodmínečné lásky
 • Uzdravení zranění srdce Boží láskou

Listopad: SKUTEČNÁ IDENTITA SYNA A DCERY KRÁLE

 • Porozumět a umět uchopit pravou identitu v Kristovi
 • Už to všechno máš – nahradit smýšlení sirotka smýšlením syna a dcery
 • Uchopit život bez odsouzení v Kristově spravedlnosti

Prosinec: MOC BOŽÍHO SLOVA

 • Uchopit Boží Slovo jako prostředek proměny mysli
 • Vědět, jak zasévat Boži Slovo do srdce
 • Jak určovat svoje okolnosti a nežít podle pocitů. Tvořím to, co mluvím

Leden: KULTURA KRÁLOVSTVÍ V NAŠEM SPRAVOVÁNÍ FINANCÍ

 • Jaká je souvislost mezi uzdravenou, prosperující duší a naším vztahem k penězům?
 • Dávaní jako projev důvěry Bohu
 • Milost a víra v dávání

Únor: INTIMITA S BOHEM

 • Jak mít s Bohem důvěrný vztah?
 • Jak se správně modlit I?
 • Jak se správně modlit II?

Březen: AUTORITA KRÁLOVSKÝCH DĚTÍ

 • Pochopit, že největší zápas probíhá v naší mysli
 • Kdo je náš nepřítel a jakou nad ním máme autoritu?
 • Autorita přináší zodpovědnost

          AUTORITA KRÁLOVSKÝCH DĚTÍ 2

 • Spojení slov a víry
 • Moc proměněných slov
 • Mluv k hoře

Duben: PRÁCE DUCHA SVATÉHO V NÁS

 • Jak lépe poznat osobu Ducha svatého
 • Služba Ducha svatého v nás
 • Správně porozumět duchovním darům

Květen: ODPOČÍVAT V OTCOVĚ NÁRUČÍ

 • Jak předcházet vyhoření?
 • Jak se posilňovat v Bohu I.
 • Jak se posilňovat v Bohu II.

Červen: SNĚNÍ S OTCEM

 • Jak spojit svoje sny se sny Otce?
 • Uchopení života, v kterém nebudeme limitovat Boha
 • Moc představivosti