Audio přednášky

Poslechněte si naše přednášky.


      Zahľaď sa na kríž - Mirka Verčimáková

      Ako byť plnený Duchom Svätým - Mirka Verčimáková

      Život v odpočinku - Mirka Verčimáková

      Úcta kráľovstva Božieho medzi nami - Mirka Verčimáková

      Hĺbka odpustenia na kríži - Karol Verčimák

      Vianočný príbeh ako o ňom nepremýšľame - Karol Verčimák

      Život bez odsúdenia a viny - Mirka Verčimáková

      Život pod milosťou a význam zákona - Karol Verčimák

      Ježiš a Ján: Význam Božieho Slova - Karol Verčimák

Videá

Pozrite si naše videá.