Audio přednášky

Poslechněte si naše přednášky


      Zahľaď sa na kríž - Mirka Verčimáková

      Život v odpočinku - Mirka Verčimáková

      Vzťah dôležitejší ako poslušnosť - Karol Verčimák

      Úcta kráľovstva Božieho medzi nami - Mirka Verčimáková

      Vianočný príbeh ako o ňom nepremýšľame - Karol Verčimák

      Hĺbka odpustenia na kríži - Karol Verčimák

      Život bez odsúdenia a viny - Mirka Verčimáková

      Život pod milosťou a význam zákona - Karol Verčimák

      Ježiš a Ján: Význam Božieho Slova - Karol Verčimák

Videá

Podívejte se na naše videa