Karol a Mirka Verčimákoví

Manželia Karol a Mirka Verčimákoví bývajú vo Sveržove neďaleko mesta Bardejov. Vychovávajú dve krásne dcéry Laurinku a Karolínku. Karol vyštudoval teologickú fakultu, pôsobil ako kňaz, kresťanský poradca a učiteľ na škole vnútorného uzdravenia. Mirka vyštudovala predškolskú výchovu a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry. Pracovala ako riaditeľka vo vlastnej súkromnej materskej škole, ktorú po piatich rokoch predali a v Božej réžii založili novú školu.

V projekte Abba.School ich Boh zjednotil v spoločnom poslaní – povzbudzovať Božích synov a dcéry Božie, aby prakticky uchopili svoju skutočnú kráľovskú identitu v Kristovi.