Audio prednášky

Vypočujte si naše prednášky.


      Vzťah dôležitejší ako poslušnosť - Karol Verčimák

      Úcta kráľovstva Božieho medzi nami - Mirka Verčimáková

      Hĺbka odpustenia na kríži - Karol Verčimák

      Boh je iba dobrý Boh - Karol Verčimák

      Život bez odsúdenia a viny - Mirka Verčimáková

      Život pod milosťou a význam zákona - Karol Verčimák

      Ježiš a Ján: Význam Božieho Slova - Karol Verčimák

Videá

Pozrite si naše videá.