Kresťanská škola

o srdci nebeského Otca, o tvojej pravej identite syna a dcéry Kráľa

o tvojom kráľovskom povolaní, o kultúre Kráľovstva.

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ Rim. 8,15

Vízia školy

Spoznať skutočné Božie srdce, spoznať svoju pravú identitu v Ňom a začať žiť život kráľovského syna a dcéry, pre ktorý si bol stvorený.

Odpočívať na dlaniach svojho Otca.

Manželia Karol a Mirka Verčimákoví bývajú vo Sveržove neďaleko mesta Bardejov. Vychovávajú dve krásne dcéry Laurinku a Karolínku.

Svedectvá

Prečítajte si, ako vnímali štúdium, prednášky, rozhovory naši štrudenti a ako spoznanie Boha ako milujúceho Otca ovplyvnilo ich životy.

Abba School organizuje:

Občianske združenie Abba
Sveržov 148
086 02 Sveržov

IČO: 51740664
č.ú.: SK81 1100 0000 0029 4005 7794

info@abba.school
0911 532 524 – Mgr. Karol Verčimák
0907 999 360 – Mgr. Mirka Verčimáková

 

Miesto konania školy:

Modlitebný dom Elaion
Tolstého 7
811 06 Bratislava

Najbližšie stretnutia

máj
15
MÁJ: INTIMITA S BOHOM
15. mája 12:30 - 18:00
jún
19
júl
17
aug
21
AUGUST: PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS
21. augusta 12:30 - 18:00