Témy na jednotlivé mesiace

OTCOVO  SRDCE

 • Poznať skutočnú Božiu prirodzenosť.
 • Získať zjavenie Otcovej bezpodmienečnej lásky.
 • Uzdravovanie zranení srdca Božou láskou.

SKUTOČNÁ IDENTITA SYNA A DCÉRY KRÁĽA

 • Porozumieť a vedieť uchopiť pravú identitu v Kristovi.
 • Už to všetko máš – nahradiť myslenie siroty myslením syna a dcéry.
 • Uchopiť život bez odsúdenia v spravodlivosti Kristovej.

MOC BOŽIEHO SLOVA

 • Uchopiť Slovo Božie ako prostriedok premeny myslenia.
 • Vedieť ako zasievať Božie Slovo do srdca.
 • Ako určovať svoje okolnosti a nežiť podľa pocitov, tvorím to, čo hovorím.

KULTÚRA KRÁĽOVSTVA V NAŠOM SPRAVOVANÍ FINANCIÍ

 • Aký je súvis medzi uzdravenou, prosperujúcou dušou a našim vzťahom k peniazom?
 • Dávanie ako prejav dôvery Boha
 • Milosť a viera v dávaní

 INTIMITA S BOHOM

 • Ako mať s Bohom dôverný vzťah?
 • Ako sa správne modliť I?
 • Ako sa správne modliť II?

AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ

 • Pochopiť, že najväčší zápas prebieha v našej mysli
 • Kto je náš nepriateľ a akú nad ním máme autoritu?
 • Autorita prináša zodpovednosť

AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ 2

 • Spojenie slov a viery
 • Moc premenených slov
 • Hovor k vrchu

PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS

 • Ako lepšie poznať osobu Ducha svätého.
 • Služba Ducha svätého v nás.
 • Správne porozumieť duchovným darom.

ODPOČÍVAŤ V OTCOVOM NÁRUČÍ

 • Ako predchádzať vyhoreniu?
 • Ako sa posilňovať v Bohu I.
 • Ako sa posilňovať v Bohu II.

SNÍVANIE S OTCOM

 • Ako spojiť svoje sny s Otcovými snami?
 • Uchopenie života, v ktorom nebudem limitovať Boha.
 • Moc predstavivosti.