Abba School je pre mňa veľkým požehnaním. Pravdy, ktoré sú nám kázane ma veľmi povzbudzujú a učia povstávať vo veciach v ktorých som sa nemohla pohnúť. Učím sa prehlasovať Božie slovo do každej situácie. Modlím sa, aby Boh premenil moje staré spôsoby zmýšľania. Keď som zúfala a smutná, tak sa už nezačnem sťažovať a ľutovať sa, ale prehlasujem Božie slovo a Božie pravdy a vidím, že sa veci menia, že idu ľahšie. Bola som už frustrovaná netúžila som si čítať, nemala som vášeň a až takú túžbu tráviť čas s Bohom. Začala som prehlasovať Žalm 119 a môžem povedať, že keď si nestíham čítať, chyba mi to. Ráno úž nevstávam 30 minút skôr, ale 75 minút a to mi je už málo. Je to úžasné spoznávať Ocka takého aký naozaj je.