5. NOVEMBER

OTCOVO  SRDCE

3. DECEMBER

SKUTOČNÁ IDENTITA SYNA A DCÉRY KRÁĽA

7. JANUÁR

MOC BOŽIEHO SLOVA

4. FEBRUÁR

KULTÚRA KRÁĽOVSTVA V NAŠOM SPRAVOVANÍ FINANCIÍ

4. MAREC

INTIMITA S BOHOM

1. APRÍL

AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ

6. MÁJ

PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS

3. JÚN

ODPOČÍVAŤ V OTCOVOM NÁRUČÍ

1. JÚL

SNÍVANIE S OTCOM