Prihlasujem sa prvý krát

Staň sa študentom našej školy a vyplň, prosíme, registračný formulár.

Prihlásenie sa na najbližšie stretnutie v Trnave

Aby sme mali pre vás pripravené materiály a pomôcky, potvrďte, prosíme, svoju účasť na najbližšom stretnutí.

Abba School organizuje:

Občianske združenie Abba
Sveržov 148
086 02 Sveržov

IČO: 51740664
č.ú.: SK81 1100 0000 0029 4005 7794

info@abba.school
0911 532 524 – Mgr. Karol Verčimák
0907 999 360 – Mgr. Mirka Verčimáková

 

Miesto konania školy:

Recyclo, s.r.o.
Strojárenská 8481/4
Trnava –  Chválová miestnosť

Stretnutia – Trnava

5. NOVEMBER

OTCOVO  SRDCE

3. DECEMBER

SKUTOČNÁ IDENTITA SYNA A DCÉRY KRÁĽA

7. JANUÁR

MOC BOŽIEHO SLOVA

4. FEBRUÁR

KULTÚRA KRÁĽOVSTVA V NAŠOM SPRAVOVANÍ FINANCIÍ

4. MAREC

INTIMITA S BOHOM

1. APRÍL

AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ

6. MÁJ

PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS

3. JÚN

ODPOČÍVAŤ V OTCOVOM NÁRUČÍ

1. JÚL

SNÍVANIE S OTCOM