Kniha Oteckovo dievcatko

Oteckovo Dievčatko

Mirka a Karol Verčímákoví

Si Božia milovaná a vzácna, si draho vykúpenáá životom Ježiša Krista, si stvorená z lásky pre život v láske, si vyrytá do Otcových dlaní, si žiarivý drahokam určený́ na jeho slávu, si jeho svetlom, ktoré́ nemá byť ukryté, si jeho spravodlivá, pretože ťa Ježiš – svojou krvou, učinil spravodlivou. Ty si novým stvorením, ty si to krásne Oteckovo dievčatko.

Táto kniha je prorockou zbierkou básni a ilustrácii, ktoré sú však viac než len básne. Je to Božie Slovo, cez ktoré sa vo forme týchto veršov, prihovára k ženskému srdcu Otec nebeský. V tejto knihe sa nachádzajú pravdy, ktoré na jednej strane ukazujú Božie srdce a jeho vzťah ku nám a na druhej strane potvrdzujú hodnotu, slávu jeho milovaných detí.

Tieto verše si môžete pravidelne čítať a zasievať ich do svojho srdca. Po čase určite prinesú úrodu vo forme uistenia sa v identite, láske  a moci, ktorú sme skrze Ježiša Krista prijali.

Cena knihy je 12,- EUR a jej kúpou podporíte našu prácu.
Objednať si ju môžete na stránke: www.shop.godzone.sk

 

 

Prečítajte si vybranú báseň

Báseň na ukážku

 

„Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa;

skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa…“  Jeremiáš 1,5

 

Už pred tvojím príchodom som ťa veľmi miloval,

už pred ním som v mojom srdci – veľký sen o tebe mal.

Ty si túžbou môjho SRDCA, ty si mojím snom,

veriť tomu dá ti Slovo, pravdu nájdeš v ňom.

Poklady mnou ukryté rád odkrývam pre teba,

kvôli tvojej láske vyjavím ti sám seba.

Poznaj o čom snívam, spoj sa so mnou v snení,

nech naše spojenie SNY V SKUTOčNOSŤ zmení.

Originál si môj vzácny, si môj poklad drahocenný,

netúž byť nikým iným, iný je už obsadený.

Na môj obraz si stvorená,

k večnej Láske vyvolená!

Nemôžem ťa viac milovať, ako práve milujem.

Zaplatil som krížom Krista, hodnotu ti zjavujem.

Moju lásku k tebe, drahá, nič na svete nezmení,

neusiluj sa ju získať, bez podmienok pramení.

Milujem ťa preto, že si, nie preto,

čo urobíš, radosťou ma napĺňa, keď tomu aj uveríš.

 

„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.“ Jer. 31, 3

„…jeho vlajkou nado mnou bola láska.“ Veľpieseň 2, 4

„Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať.“ Príslovia 25, 2