O škole

V Abba School nám ide o vytvorenie kultúry úcty, lásky, slobody a Otcových zázrakov, kde synovia a dcéry Kráľa povstávajú do nadprirodzeného života Kráľovstva, ktorý sa pre nich stáva prirodzeným a pre ktorí boli od začiatku stvorení. Budeme sa učiť odpočívať na dlaniach svojho Otca, pracovať z Jeho odpočinku, v hlbokej istote a v bezpečí Jeho bezpodmienečného prijatia a lásky.

Ide o 10 mesačný cyklus vyučovania a praktizovania, v ktorom jednotlivé témy na seba nadväzujú a tak zapadajú do spoločného cieľa školy, ktorým je porozumenie a uchopenie kráľovskej identity syna a dcéry nebeského Otca. Ide nám o to, aby ste spoznali  skutočné Božie srdce, poznali svoju pravú identitu v Ňom a začali žiť život kráľovského syna a dcéry, pre ktorý ste boli stvorení. Bez poznania tejto identity nie je možné vstúpiť do dedičtva, ktoré má pre svoje deti pripravené Otec nebeský.

„Neboj sa maličké stádo, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi, dať vám kráľovstvo.“ Lk 12,32

Nejde nám iba o to, aby ste si vypočuli prednášky. Na našich stretnutiach budeme mať aj čas na praktizovanie vecí, ktoré sa budeme učiť. Tie potom môže každý zo študentov rozvíjať v osobnom živote a to je to najdôležitejšie, aby sme naučené veci zakomponovali do každodenného života.

Celá škola má svoju silnú vnútornú dynamiku:

1. Pre dôkladnejšie pochopenie budú môcť študenti v nasledujúcom mesiaci počúvať nahrávky preberaných tém a tým ešte viac uchopovať ich dôležité časti.

Ku každej téme bude, na domáce počúvanie, priložených ešte viac nahrávaok, než si je možné prakticky vypočuť na škole. Každé takéto počúvani eposkytuje možnosť pre hlbšie zjavnia preberanej témy.

2. Ku každej téme si budú môct študenti dokúpiť knihu, ktorá bude úzko súvisieť s preberanou témou a ktorú môžu – ak chcú – čítať počas nasledujúceho mesiaca.

3. Po piatich stretnutiach ponúkame možnosť osobného poradenstva, kde spájame naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a zároveň naše pastierske a prorocké obdarovanie.

Dĺžka štúdia je 9 mesiacov

Prihlásenie

Svojím prihlásením sa prihlasujete na celý cyklus školy. Stávate sa stálym študentom Abba School.

Je možné prihlásiť sa iba na jednotlivé stretnutia (cena je v tom pripade trocha vyššia).

 

Miesto stretnutí

Stretávame sa v Trnave v priestororoch Recyclo, s.r.o., Strojárenská 4, Trnava –  Chválová miestnosť a to raz mesačne, zvyčajne prvú sobotu v mesiaci od 12:30 do 18:00 hod.

Poplatky

Poplatok za jedno stretnutie pre stálych študentov je 40€.

Školné stáli študneti platia aj v prípade, keď sa nemôžu výnimočne osobne zúčastniť stretnutia. Budú im samozrejme zaslané prednášky vo forme MP3 + kniha ak je v dannom čase súčasťou stretnutia.

Príležitostní študenti 45€.

(v cene poplatku je zahrnutý čas na samotnej škole, príprava rečníkov, cestovné náklady, občerstvenie, poznámky, MP3 prednášky, občasne knihy)

 

Prosíme vás, aby boli poplatky za štúdium pripísané na č.ú. Abba o.z.: SK8111000000002940057794 do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

QR kód k platbe:

Po tomto termíne a pri osobnej platbe je polatok 45€/50€.

Ak by mali byť peniaze vašim jediným problémom pre prihlásenie sa, prosím neváhajte nás kontaktovať, aby sme sa dohodli a našli spoločné riešenie!

Program stretnutí

12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá
13:00 – 13:50 – 1.téma
13:50 – 14:20 – prestávka
14:20 – 15:10 – 2. téma
15:10 – 15:40 – prestávka
15:40 – 16:30 – 3. téma
16:30 – 16:40 – prestávka
16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

5. NOVEMBER

OTCOVO  SRDCE

3. DECEMBER

SKUTOČNÁ IDENTITA SYNA A DCÉRY KRÁĽA

7. JANUÁR

MOC BOŽIEHO SLOVA

4. FEBRUÁR

KULTÚRA KRÁĽOVSTVA V NAŠOM SPRAVOVANÍ FINANCIÍ

4. MAREC

INTIMITA S BOHOM

1. APRÍL

AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ

6. MÁJ

PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS

3. JÚN

ODPOČÍVAŤ V OTCOVOM NÁRUČÍ

1. JÚL

SNÍVANIE S OTCOM