Nahrávam Udalosti

Nadchádzajúce Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

január 2021

JANUÁR: OTCOVO  SRDCE

16. 01. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Poznať skutočnú Božiu prirodzenosť. Získať zjavenie Otcovej bezpodmienečnej lásky. Uzdravovanie zranení srdca Božou láskou. Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky záverečné pokyny

Zobraziť viac »

február 2021

FEBRUÁR: SKUTOČNÁ IDENTITA SYNA A DCÉRY KRÁĽA

20. 02. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Porozumieť a vedieť uchopiť pravú identitu v Kristovi. Už to všetko máš - nahradiť myslenie siroty myslením syna a dcéry. Uchopiť život bez odsúdenia v spravodlivosti Kristovej. Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

marec 2021

MAREC: MOC BOŽIEHO SLOVA

20. 03. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Uchopiť Slovo Božie ako prostriedok premeny myslenia. Vedieť ako zasievať Božie Slovo do srdca. Ako určovať svoje okolnosti a nežiť podľa pocitov, tvorím to, čo hovorím.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

apríl 2021

APRÍL: KULTÚRA KRÁĽOVSTVA

17. 04. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Pochopiť a nasledovať princípy ako funguje  kultúra Božieho kráľovstva. Aký je súvis medzi uzdravenou, prosperujúcou dušou a našim vzťahom k peniazom? Porozumieť sejbe a žatve, milosti a viere v dávaní.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

máj 2021

MÁJ: INTIMITA S BOHOM

15. 05. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Ako mať s Bohom dôverný vzťah? Ako sa správne modliť I? Ako sa správne modliť II?   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

jún 2021

JÚN: AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ

19. 06. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Kto je náš nepriateľ a akú má autoritu? Poznať svoje kráľovske povolanie - moja autorita v Kristovi. Pochopiť, že najväčší zápas prebieha v našej mysli.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

júl 2021

JÚL: AUTORITA KRÁĽOVSKÝCH DETÍ 2

17. 07. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Spojenie slov a viery Moc premenených slov Hovor k vrchu   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

august 2021

AUGUST: PRÁCA DUCHA SVÄTÉHO V NÁS

21. 08. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Ako lepšie poznať osobu Ducha svätého. Služba Ducha svätého v nás. Správne porozumieť duchovným darom.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

september 2021

SEPTEMBER: ODPOČÍVAŤ V OTCOVOM NÁRUČÍ

18. 09. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Ako predchádzať vyhoreniu? Ako sa posilňovať v Bohu I. Ako sa posilňovať v Bohu II.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »

október 2021

OKTÓBER: SNÍVANIE S OTCOM

16. 10. 2021 12:30 - 18:00

Témy vyučovania: Ako spojiť svoje sny s Otcovými snami? Uchopenie života, v ktorom nebudem limitovať Boha. Moc predstavivosti.   Program stretnutia: 12:30 – 13:00 – chvály, svedectvá 13:00 – 13:50 – 1.téma 13:50 – 14:20 – prestávka 14:20 – 15:10 – 2. téma 15:10 – 15:40 – prestávka 15:40 – 16:30 – 3. téma 16:30 – 16:40 – prestávka 16:40 – 18:00 –praktická časť, chvály, skupinky

Zobraziť viac »
+ Export udalostí