Keď sme mali cez zimu tému o financiách a dávaní, vnímala som, že mám darovať nejaké knižky. Tak som to urobila. Darovala som 2 a do dnešného dňa som dostala darom 14.

Počas jedného víkendu  som  na  chválach  prijala  povolanie  na  misiu  do  Amsterdamu.  Tá  sa stala  skutočnosťou a prvú vec, ktorú mi Ocko položil na srdce keď som tam išla bolo, že chcel,  aby som išla ako dcéra, nie ako služobník. Mali sme veľmi požehnaný čas a to dcérstvo som mohla zažiť v akcii, keď sa mi dostalo privilégium požehnať a podporiť službu DRUHÝCH…tých, ktorí tam ostali aj po mojom krátkom pobyte a verne budú slúžiť na tých miestach ďalej. Práve túto zmenu v zmýšľaní mi Ocko priniesol počas Vašej školy, keď som sa počas chvál mohla učiť ako podporovať a dvíhať službu niekoho iného. To sa pre mňa stalo takým majákom, ku ktorému sa môžem vracať a učiť  sa  z  tohto  miesta  žiť  v  mojom  každodennom  živote.