V priebehu času na Abba school som pochopila, že Nebeský ocko ma bezpodmienečne miluje, t.j. prijala som pravdu o jeho láske, ktorú si neustále opakujem: nič čo urobím mi nezabezpečí to, že ma bude Boh milovať viac, než ma miluje práve teraz! Keď som túto pravdu prijímala do svojho života, tým že som si ju veľa krát opakovala,  začala som sa  cítiť milovaná, už som nemala strach, že sa na mňa  hnevá  keď  v niečom  zlyhám,   prestala  som  si  dookola  vyčítať  chyby.  Podstatou  tejto bezpodmienečnej lásky je že som Jeho dcérkou, teda som dcérou Nebeského Ocka.

Aký efekt malo poznanie týchto právd v mojom živote? Práve tento rok som začala pracovať v úplne novom kolektíve, bola to pre mňa výzva. Moja práca je náročná  hlavne v tom, že k dobrým výsledkom vedú hlavne skúsenosti. Nebeský ocko mi cez zjavenie identity dcérky ukazuje, že moja hodnota nie je v tom koľko toho už viem, ale v tom kto som. Preto vnímam veľký rozdiel, aký je deň v práci, kedy som si vedomá svojej hodnoty a aký je deň keď, túto pravdu potláčajú strachy. Aj vďaka prednáškam, ktoré ma postupne viedli uchopovať identitu kráľovskej dcérky vidím v sebe dnes dcérku, ktorej Ocko dal takú prácu pre ktorú má vopred utvoril.