Vďaka preberaným témam som začala vnímať Boha ináč ako doteraz. Spoznávam Ho ako dobrého, láskavého, mocného, milosrdného, …, Otca, ktorý ma má rád aj napriek mojim chybám, zlyhaniam a nedostatkom.

Znova ma to vrátilo aj k vzťahom s niektorými mojimi blízkymi a zistila som, že predsa ešte nie všetko je medzi nami v poriadku, vyriešené, uzdravené. Vedie ma to aj k hlbšiemu spoznávaniu seba a svojich nedostatkov, toho čím ja ubližujem iným a tým aj sebe.

Ďakujem za každú prednášku, svedectvo, všetky rozhovory aj skupinky, lebo mi to mení jednak pohľad na Boha , jednak pohľad na mňa samú. Ďakujem Bohu za toto spoločenstvo, že hovorí ku mne cez Kaja a Mirku a otvára  mi zrak, ukazuje mi na mnohé moje samo spravodlivé a nesprávne názory a nepravdy. Verím, že do konca školy vykoná Boh vo mne mnohé zmeny a pomôže mi prijať a vziať si tie dary, ktoré mi už dávno daroval. Vďaka Bohu za všetko. Vďaka Kajovi aj Mirke.