Myslím si že svedectvá sú neoddeliteľnou súčasťou života svätých a hlavne podmienkou víťazného života. Je mi cťou zdieľať sa o tom aký je úžasný náš Kráľ. Veľmi ma DS v posledných rokoch vovádzal do poznávania princípov Kráľovstva a dôležitosti poznania, kto sme v Kristovi. Sú to základné princípy o ktorých sa do hĺbky doposiaľ nevyučovalo a vnímam, že sú to kľúčové zjavenia posledných časoch. Som veľmi vďačná Kajovi a Mirke že sa odhodlali o týchto veciach vyučovať a to nie na báze teoretickej, ale sú to vnímateľné prežité veci, ktoré prinášajú všetkým vospolok veľké požehnanie Je mi potešením a cťou byť v tejto škole. Vnímam aj to, že nepriateľovi sa to nepáči, keď sa dozvedáme o týchto základných pravdách, preto študenti musia čeliť rôznym tlakom a protivenstvám, no je to už na každom z nás ako sa rozhodneme aktívne vstúpiť do svojho rastu a intimity s Ockom, ktorý miluje a chce nás požehnať v každej oblasti. Veľmi to budeme v tejto dobe potrebovať.