Môj otec ma ako štvorročnú „vyhodil“ z okna-spustením za ruky-do tmy a snehu, aby som ho rešpektovala a viac neplakala. Verím, že, okrem iného, aj toto hlboké odmietnutie spôsobilo v mojej duši strach a nedôveru voči nemu. Žiaľ, tento strach a nedôvera, sa v mojom živote preniesli aj voči nebeskému Otcovi. Hľadala som BOHA dlhé roky, no modlila som sa iba k Ježišovi a Sv. Duchu. Neuvedomila som si, že Boh Otec pre mňa nie je dôležitý. Až na Abba School sa vo mne čosi zlomilo, zakúsila som hlboké poznanie, že potrebujem sa denne rozhodovať budovať osobný vzťah s Otcom a zakúsiť Jeho Lásku. Teraz je Otec pre mňa to najdôležitejší. Som iba na začiatku kráčania po Ceste s OTCOM. No už viem, že iba ON je a bude mojim stálym prístavom.