Vďaka nebeskému Otcovi za vhľad a hĺbku poznania, ktoré nám dáva skrze prednášky, kázne a knihy na Abba school. Pred niekoľkými rokmi ma Pán viedol k tomu, aby som, sa vzdala driny, ktorá sa pre mňa stala takmer neúnosnou, hlavne mesiace začiatkom každého roka. Postupne som odovzdávala klientov s modlitbou za to, aby moje rozhodnutia, vzdať sa práce pre nich, zobrali v pokoji a porozumení. A tak to aj bolo. Každý rok odbudol niekto a ja som sa konečne dostala k úcte k sebe ako dcére Kráľa a chrámu Ducha Svätého. Boh mení moje myslenie a na to, na čo som počas mnohých rokov kvôli drine nemala čas, do toho teraz vstupujem.

Bolo nemysliteľné, že by som počas tých hektických rokov vlastnoručne vyrábala darčeky na Vianoce a toho roku sa podarilo. Kniha o peniazoch, ktorú som čítala, mi pomenovala veci, ktoré som v srdci prežívala už dlho.  Teraz som v mojej práci obdarená takými ľuďmi, pre ktorých pracujem, ktorí podnikajú podľa Božích princípov a Pán Boh im žehná, takže sme nimi požehnaní aj my, čo pre nich robíme. Každý rok sme finančne motivovaní a požívame výhody, ktoré inde nie sú bežné. Božia ekonómia je naozaj iná, ako tá vo svete.